Rumia – burmistrz nie udostępni spisu wyborców

Burmistrz Rumii nie dał zgody na udostępnienie Poczcie Polskiej sporządzonego przez gminę spisu wyborców. Wniosek został złożony drogą mailową. Autor uważa, że jest to niezbędne do zorganizowania wyborów prezydenckich, jednak wniosek nie jest podpisany podpisem elektronicznym, co jest warunkiem do wydania danych. Kolejnym brakującym i niezbędnym elementem jest załącznik w postaci kopii rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku. W tym przypadku zidentyfikowanie nadawcy maila jest niewykonalne. Prośba została zakwalifikowana jako próba wymuszenia, której celem są dane osobowe, oraz nakłanianie do przekazania chronionych danych osobowych osobom nieupoważnionym.