Dzisiaj mamy: Środa, 19 Wrzesień 2018

Zaprojektuj i wybuduj. Trwa przetarg no budowę Eko-Fabryki w Wejherowie

Czwartek, 25 Maj 2017

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłosił już przetarg nieograniczony pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z podziałem na dwie Części:

Część 1: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO – FABRYKA” w Wejherowie w formule zaprojektuj i wybuduj z opcją, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”

Część 2: „Budowa gniazd- podziemnych punktów zbiórki odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”

Więcej informacji tutaj

Komentarze