Dzisiaj mamy: Piątek, 17 Sierpień 2018

Wspólne pisanie projektów do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

Wtorek, 27 Luty 2018

W najbliższą środę, 28 lutego o godz. 18 w Filharmonii Kaszubskiej, odbędzie się wspólne pisanie projektów do czwartej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu wezmą udział eksperci z Urzędu Miejskiego, którzy udzielą szczegółowych informacji. Zainteresowani mieszkańcy mogli dowiedzieć się wielu szczegółów o budżecie obywatelskim oraz tego, jak poprawnie wypełnić wniosek.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 14 marca o godz. 18 do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14.

Prezydent Wejherowa zaprasza do udziału w czwartej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. To mieszkańcy zadecydują, na co zostaną wydane wspólne pieniądze.

- Szanowni Państwo! Trzy poprzednie edycje budżetu Obywatelskiego potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wejherowian. Wejherowianie dzięki temu budżetowi chcą uczestniczyć w zarządzaniu swoim miastem i po raz kolejny mogą zaproponować konkretne i ciekawe rozwiązania, na które czekamy od 1 marca do 3 kwietnia. Podjęcie wysiłku opracowania projektu jest świadectwem zaangażowania w życie i rozwój miasta, tym samym zasługuje na szczególne uznanie. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przygotowywania projektów, wielu wspaniałych pomysłów.

Zasady Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018:

Maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.
W ramach konsultacji społecznych każdy mieszkaniec będzie mógł na piśmie zgłosić swoją uwagę do złożonego wniosku-projektu.
Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.
Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.
Środki otrzymają te projekty, w podziale na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, na które zagłosowała największa liczba wejherowian.
Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim:

Osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 16 rok życia.
Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:

Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.
Jak składamy wnioski:

Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 marca do 3 kwietnia 2018 r.
Masz pytania związane z pisaniem wniosku?

Skontaktuj się z ekspertami Urzędu Miejskiego w Wejherowie, którzy odpowiedzą na twoje pytania:

W zakresie inwestycji – Piotr Nowosiak, tel. 58 677 71 10
W zakresie urbanistyki i nieruchomości – Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85
W zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2018:

od 1 marca do 3 kwietnia – składanie wniosków-projektów przez mieszkańców
do 11 maja – weryfikacja formalna złożonych propozycji projektów i konsultacje społeczne
14 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania
8 – 22 czerwca – głosowanie mieszkańców na projekty
czerwiec 2018 – ogłoszenie wyników głosowania
 

 

Komentarze