Dzisiaj mamy: Środa, 8 Kwiecień 2020

Wsparcie w opłacaniu składek ZUS. Będzie jeszcze prościej

Piątek, 20 Marzec 2020

ZUS prowadzi prace nad uproszczeniem formularzy umożliwiających wsparcie przedsiębiorców np. przez odroczenie płatności składek. Z chwilą uznania przez Komisję Europejską, że ulgi udzielane na podstawie specjalnej ustawy nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek zostanie ograniczony do 1 strony.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce maksymalnie uprościć wnioski, jakie muszą wypełnić płatnicy składek, aby otrzymać wsparcie.


W przyjętych obecnie rozwiązaniach dla przedsiębiorców, którzy odczuwają problemy finansowe w związku z epidemią koronawirusa, zakres informacji wymaganych we wniosku został ograniczony do minimum. Dane tam zawarte są niezbędne do udzielenia i obliczenia wartości pomocy publicznej - de minimis. Dlatego część wniosku wymaga uzupełnienia o niezbędne dane finansowe. Obowiązek ten wynika z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych, w tym ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


W pozostałej części wniosku są podawane tylko dane wnioskodawcy. Trzeba również zaznaczyć pola wyboru niezbędne do udzielenia ulgi, takie jak wskazanie okresu, za który ma zostać odroczony termin płatności składek.

Komentarze
Koronawirus: Raport z Powiatu Wejherowskiego, Pomorza i Polski
Reklama