Dzisiaj mamy: Poniedziałek, 15 Październik 2018

Wraki znikają z wejherowskich dróg i parkingów

Poniedziałek, 18 Grudzień 2017

Od miesiąca października 2017 roku Straż Miejska w Wejherowie prowadzi wzmożone działania w sprawie wraków pojazdów pozostawionych na drogach i placach.

W sprawach tych prowadzono 10. postępowań wyjaśniających. W ich wyniku w trybie art. 50a Ustawy Prawo o ruch drogowym, z dróg usunięto dwa pojazdy. Na wezwanie Straży Miejskiej pięciu właścicieli auta usunęło we własnym zakresie. Wraki te stały głównie na osiedlowych parkingach. W sprawie trzech pojazdów nadal prowadzone są czynności. W dwóch przypadkach pojazdy nie posiadają opłaconego OC. Wszystkie nie mają przeglądu technicznego co świadczy m.in. o tym , że nie są eksploatowane. Dwóch właścicieli aut nie ma stałego i tymczasowego adresu zamieszkania. Straż Miejska próbuje do nich dotrzeć w wyniku rozpytania sąsiadów. Należy jedynie właścicielom takich aut przypomnieć, że zgodnie z art. 50a. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty i nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. W Wejherowie nie ma przyzwolenia na pozostawianie wraków na parkingach i placach. Te z drogi usuwane będą przez Straż Miejską, a za pozostawione na placach i w innych miejscach nie będących drogą, właściciel będzie musiał zarządcy terenu zapłacić za bezumowne korzystanie z gruntu. Należy też przypomnieć właścicielom pojazdów, że nadal istnieje obowiązek płacenia OC. Jeśli takowego się nie opłaca, karę nakłada powiadomiony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na dzień dzisiejszy kara za brak ubezpieczenia OC na samochód osobowy powyżej 14 dni wynosi 4.000 złotych.

Komentarze