Dzisiaj mamy: Czwartek, 18 Lipiec 2019

Wejherowscy radni przyjęli ponad 40 uchwał!

Czwartek, 4 Kwiecień 2019

Podczas sesji w dniu 2 kwietnia radni przyjęli ponad 40 uchwał, m.in. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, przyjęcia nowych stawek opłat za odpady dla mieszkańców czy założenia Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka na Osiedlu 1000 lecia Państwa Polskiego nr 7 w Wejherowie.

Radni dokonali wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wejherowa, którym w wyniku tajnego głosowania został radny Leszek Szczypior z PiS. Stanowisko to nie było obsadzone od początku kadencji.

- Zawsze będę za współpracą, a wojny i wojenki do niczego dobrego nie doprowadzą – powiedział nowo wybrany wiceprzewodniczący Leszek Szczypior. - Myślę, że nikogo, a w szczególności mieszkańców, nie zawiodę. Po to mnie ludzie wybrali, aby współpracować. Nie tylko w radzie miasta, ale również między społeczeństwem, dla dobra całego Wejherowa. To jest dla mnie najważniejsze. Jeśli się będziemy kłócić i sprzeczać, będziemy stać w miejscu, a wręcz się cofać.

Zachęcam wszystkich radnych do współpracy

- Dyskusja radnych wynikała z wcześniejszej analizy poszczególnych projektów uchwał przez odpowiednie Komisje Rady i była w większości merytoryczna. Za to Radnym bardzo dziękuję. - podsumował sesję Przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka - Nieliczne momenty, w których emocje przeważały nad meritum były zupełnie niepotrzebne i często powodowały gubienie zasadniczego wątku. Pokazaliśmy jednak, iż potrafimy porozumieć się pomiędzy sobą, jak również z Prezydentem Miasta tak, aby uzyskując pełen obraz każdego projektu podjąć w sposób uzasadniony optymalną dla mieszkańców decyzję. Od początku kadencji zachęcam wszystkich radnych do współpracy.

Będzie więcej miejsc w przedszkolach publicznych

- Radni podjęli uchwałę o utworzeniu Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Zaczarowanego Ołówka, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie i liczne wnioski rodziców najmłodszych wejherowian. Co roku do jedynego obecnie przedszkola samorządowego zgłasza się więcej dzieci i nie jesteśmy w stanie ich przyjąć. - mówił zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz na temat potrzeby powstania nowego przedszkola - W roku 2017 zabrakło miejsca w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka dla 69 dzieci, w roku 2018 dla 148, zaś w 2019 roku już dla 245 dzieci. W budynku na Osiedlu 1000 lecia PP 7, który jest własnością miasta, 30 czerwca bieżącego roku kończy się obecna umowa dzierżawy. Zatem będziemy mogli tam utworzyć nowe przedszkole samorządowe, a przyjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne.

 

 

Komentarze
Reklama