Dzisiaj mamy: Poniedziałek, 24 Czerwiec 2019

Trwa czwarta edycja budżetu obywatelskiego w Redzie

Poniedziałek, 8 Kwiecień 2019

Można składać już swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego 2020 w Redzie.

Do rozdysponowania jest w sumie 375 tys. zł. Projekty można zgłaszać przez cały miesiąc, w formie papierowej bądź elektronicznej. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt, a wnioski składać mogą wszyscy mieszkańcy Redy, bez względu na wiek. Prawo głosowania na BO mają również wszyscy mieszkańcy. Ci, których nie ma w bazie meldunkowej i w rejestrze wyborców, składają w Urzędzie oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Redy.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim 2020

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia
Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2020
Od 1 kwietnia do 24 maja
Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego
27 maja
Publikacja listy projektów zatwierdzonych do głosowania oraz odrzuconych
Od 27 maja do 30 maja
Składanie odwołań przez pomysłodawców, którzy nie zgadzają się z decyzją odrzucenia ich projektu
7 czerwca
Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do głosowania
Od 9 września  do 23 września
Głosowanie mieszkańców Redy nad projektami
Od 24 września do 27 września
Ustalenie wyników głosowania
Do 30 września
Ogłoszenie wyników głosowania

Komentarze
Reklama