Dzisiaj mamy: Poniedziałek, 26 Sierpień 2019

Targowisko w Rumi zmieni się nie do poznania

Poniedziałek, 4 Luty 2019

Zbliża się realizacja kolejnej inwestycji w Rumi. Dzięki unijnemu dofinansowaniu, gruntowne zmiany czekają miejski rynek. Zlokalizowane przy ulicy Dębogórskiej targowisko stanie się całorocznym obiektem o wysokim standardzie i odpowiedniej estetyce. Przetarg został już ogłoszony, prace mają się rozpocząć i zakończyć jeszcze w tym roku.

– Głównym elementem tej przebudowy będzie zadaszenie. Od lat handlujący oraz klienci powtarzali, że jest to bardzo potrzebna inwestycja, dlatego walczyliśmy o uzyskanie środków zewnętrznych na ten cel, co zakończyło się sukcesem – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Inwestycja spowoduje, że znacznie zwiększy się standard obiektu. Wybudowane zostaną nowe zadaszone pawilony handlowe o łącznej powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych, ogrzewane i zasilane w media. Powiększony zostanie sektor przeznaczony do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i artykułów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Powierzchnia handlowa – w tym pawilony, miejsca pod zadaszeniem oraz miejsca na handel bezpośrednio z pojazdów – będzie stanowiła ok. 1880 metrów kwadratowych.

Powstanie także zaplecze biurowe oraz sanitarne do użytku zarządców, sprzedawców i klientów. Ponadto obiekt zostanie ogrodzony, oświetlony, objęty monitoringiem i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa obiektu polegać będzie także na instalacji nowych sieci zasilających budynki sanitarno-biurowe i pawilony handlowe oraz na wymianie ciepłowniczych rur kanałowych, które obecnie są w złym stanie technicznym.

– Chcemy wykonać te prace prewencyjne, aby w przyszłości nic nie mogło nas negatywnie zaskoczyć – podkreśla burmistrz.

Na realizację inwestycji udało się zdobyć unijne dofinansowanie w wysokości prawie miliona złotych. Środki pochodzą z pomocy na operacje „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Komentarze
Reklama