Dzisiaj mamy: Czwartek, 2 Kwiecień 2020

Wejherowska Straż Miejska podsumowała 2019 rok

Wtorek, 4 Luty 2020

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoje wyniki pracy za 2019 rok. Sprawozdania z działalności przesłane zostały do Wojewody, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Prezydenta Miasta. W 2019 roku funkcjonariusze podjęli 23.901 interwencji, Jest to spadek o 282 zdarzenia z analogicznym okresem 2018 roku. W 8121 sprawach prowadzono czynności wyjaśniające, a 15780 działań ma charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 461 spraw. 2525 sprawców ukarano mandatami karnymi na kwotę 276.100 złotych.

W 2019 roku strażnicy ujawnili 29 przestępstw i ujęli 24 osoby podejrzane o ich dokonanie i przekazali policji. Zatrzymali 25 nietrzeźwych kierujących pojazdami. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 322 razy. Straż Miejska na zgłoszenie mieszkańców podjęła 6443 interwencji, w tym związanych m.in. z zakłóceniem porządku publicznego i spokoju - 1654, zagrożeń w ruchu drogowym- 4196, czyli średnio 111 dziennie, a na zgłoszenie mieszkańców 2 844, awarii technicznych - 546, 450 - dotyczących ochrony środowiska, 546- dotyczących zwierząt, 424- związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia 355, 464- przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz inne.

W roku 2019 Straż Miejska prowadziła 39 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych lub pozostawionych na drogach pojazdów tzw. wraków, z których 12. odholowano na dozorowany parking. W 2019 roku strażnicy odwieźli lub doprowadzili do wytrzeźwienia 91 osób.

Funkcjonariusze zabezpieczali 74. imprezy sportowe, kulturalne , rozrywkowe i uroczystości religijne. Współpracowali z wieloma instytucjami i formacjami mundurowymi. Z policją - 322 razy, z Strażą Pożarną -47 razy, pogotowiem ratunkowym - 114, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - 50, Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami - 169, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM - 279, Pogotowiem Energetycznym - 14, Zakładem Usług Komunalnych - 123, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych-114 oraz innymi.

Przeprowadzili w szkołach pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. Organizowali programy prewencyjne "3 X NIE" - Nie dla alkoholu, Nie dla narkotyków, Nie dla tytoniu”, "Bezpieczny plac zabaw”, "Odblaskowe Wejherowo”, "Pustostan", "Pomagamy Bezdomnym” oraz "Bezpieczna droga do szkoły”.

W dwóch edycjach zorganizowali kurs samoobrony dla 90 kobiet. W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 109 kontroli nieruchomości pod kątem spalania śmieci w przydomowych piecach (kotłach). Strażnicy na bieżąco kontrolują gospodarstwa domowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba. Co roku funkcjonariusze dokonują przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych , energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu drzewostanu przy drogach publicznych i na placach i wiele innych.

Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring. Obecnie w systemie działa 48 kamer miejskiego monitoringu, 22 systemy alarmowe zainstalowane w kaplicach na Kalwarii Wejherowskiej, 16 kamer obiektowych w parku miejskim i 35 kamer monitoringu wewnętrznego zainstalowanych budynkach urzędu miejskiego. Stanowisko abonenckie monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.

Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła prace całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu straży miejskiej są cztery oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery.

Telefony: do dyżurnego 58 677-70-40, alarmowy - 986, dla głuchoniemych - (58) 677-14-72. Łącznie obsługą monitoringu oraz administracyjną w straży miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 31 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, z których 7 jest również ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Komentarze
Koronawirus: Raport z Powiatu Wejherowskiego, Pomorza i Polski
Reklama