Dzisiaj mamy: Środa, 8 Kwiecień 2020

Straż Miejska kontroluje zamknięte obiekty

Piątek, 20 Marzec 2020

W związku z ogłoszoną pandemią koronowirusa, decyzją Prezydenta Miasta Wejherowa zamknięte zostały wszystkie ogólnodostępne place zabaw oraz obiekty sportowe będące w zasobach komunalnych miasta. Miejsca te codziennie kontrolowane są przez patrole straży miejskiej.

Straż Miejska zwróciła się również do wejherowskich spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych o zamknięcie lub otaśmowanie wszystkich placów zabaw i boisk w mieście, będących w ich zarządach. Przeprowadzone przez Straż Miejską kontrole nie wykazują łamania wydanych zakazów. Na placach i boiskach nie ma dzieci i młodzieży.

Jedynym mankamentem jest zrywanie taśm, którymi wyznaczono zakaz wstępu na te obiekty. Tak było m.in. na oś. Przyjaźni, Patoka i pl. R. Jakubka. Sprawcy tych czynów muszą mieć świadomość, że za swoje czyny mogą odpowiadać karnie. Funkcjonariusze kontrolują również obrzeża miasta, pod kątem gromadzenia się osób i inne miejsca publiczne gdzie spożywany jest alkohol. W okresie od 9-19 marca 2020 roku funkcjonariusze podjęli 29 takich interwencji dot. spożywania alkoholu. Pouczenia otrzymało (16) osób, mandatami ukarano (5) sprawców, w jednym przypadku sprawa trafi do sądu, a (10) zgłoszeń się nie potwierdziło.

Strażnicy są również w ciągłym kontakcie z służbami opieki społecznej. Sprawdzają każdy sygnał i zgłoszenia od zaniepokojonych losem swoich sąsiadów, w tym głównie osób starszych. Każde otrzymane zawiadomienie jest dogłębnie badane i wyjaśniane. W działaniach tych codziennie udział bierze od 8-10 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Tak będzie aż do odwołania zagrożenia.

Komentarze
Koronawirus: Raport z Powiatu Wejherowskiego, Pomorza i Polski
Reklama