Dzisiaj mamy: Środa, 19 Wrzesień 2018

Rok 2017 w Wejherowie to blisko 50 inwestycji o łącznej wartości 26 mln zł!

Sobota, 13 Styczeń 2018

Budowa węzłów komunikacyjnych, inwestycje drogowe i sportowe, walka ze smogiem, realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego, wiele nowych projektów – to najważniejsze dokonania inwestycyjne wejherowskiego samorządu w 2017 roku. Urząd Miejski realizował ogółem blisko 50 różnych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 26 mln zł.

WEJHEROWO W BUDOWIE

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

- Ze względu na rozmach inwestycyjny miasto znajduje się obecnie w historycznym momencie.  Rozpoczęta w 2017 roku budowa bezkolizyjnego Węzła Wejherowo (Kwiatowa) oraz trwająca budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) - to wielkie, strategiczne inwestycje, które rozwiążą problemy komunikacyjne mieszkańców. Są to ambitne i trudne zadania, dlatego zaplanowane zostały na kilka lat i będą realizowane przez miasto etapami. Nikt wcześniej nie podjął się tak dużego, tak bardzo kosztownego i wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta, wyzwania. Skutecznie ubiegamy się o środki zewnętrzne, m.in. unijne, na realizację inwestycji. Pomimo tych wielkich inwestycji, w minionym roku wygospodarowaliśmy środki na inwestycje w infrastrukturę sportową, budżet obywatelski czy budowę i utwardzanie ulic w różnych częściach miasta. Bardzo ważną rolę odgrywa także dbałość o czystość powietrza. Urząd Miejski prowadził wspólnie z mieszkańcami wiele działań, które miały na celu poprawę czystości powietrza w Wejherowie. Pomagaliśmy finansowo mieszkańcom wymieniającym stare i kopcące piece na ogrzewanie ekologiczne. Zaangażowaliśmy duże środki finansowe, zarówno z budżetu miasta jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęte zadania zamierzam z sukcesem zakończyć tak, aby wszyscy wejherowianie odnieśli z nich korzyści. Mam dalsze plany na przyszłość, a wiele nowych zamierzeń inwestycyjnych jest już przygotowywanych.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU:

Inwestycje drogowe zakończone:

Węzeł Śmiechowo (Zryw) wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 
Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego
Budowa ul. Ofiar Grudnia 1970
Nawierzchnie z płyt drogowych na ulicach i parkingach: ul. Śmiechowska, ul. Grottgera, ul. Mokwy, ul. Podmiejska, ul. Rejtana, ul. Kropidłowskiej

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:

Węzeł integracyjny Wejherowo (Kwiatowa) - budowa metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej
Przebudowa odcinka ul. Ofiar Piaśnicy (budowa dwóch rond na skrzyżowaniu z ulicami Lelewela i Graniczną oraz na skrzyżowaniu z ul. Karnowskiego) wraz z  fragmentem ul. Karnowskiego

Dokumentacje projektowe drogowe:

Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)
Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo)
Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką
Dokumentacja projektowa na budowę układu drogowego 12 Marca – Reformatów i parking
Pomorskie Szlaki Kajakowe
Budowa odcinka ul. Staromłyńskiej
Przebudowa ul. Zamkowej wraz z parkingiem
Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego

Z końcem roku 2017 zlecono również opracowanie dwóch kolejnych dokumentacji drogowych w oparciu o przygotowane wcześniej koncepcje tj:

Projekt układu drogowego ul. Inwalidów Wojennych - ul. Sobieskiego - os. Przyjaźni
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Łęgowskiego

Inne prace projektowe w trakcie realizacji:

Budowa budynku komunalnego na ul. Łęgowskiego
Budowa budynków socjalnych na terenie Górki Bolszewskiej
Budowa hali kortów tenisowych
Zagospodarowanie Parku Cedron
Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych  -  Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej

Inwestycje oświatowe:

Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie
Wymiana podłogi i założenie wykładziny sportowej na całej powierzchni sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 5
Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 6
Działania zmierzające do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na cele dydaktyczne (Szkoła Podstawowa nr  5)
Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 8
Położenie nawierzchni sztucznej z polipropylenu na płytę lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8
Wykonanie bieżni (rozbiegu do skoczni w dal) przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8
Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 9
Wykonanie systemu wentylacji w kuchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Dokumentacja projektowa dotycząca systemu oddymiania w budynku na Os. Kaszubskim 28 (przedszkole)

Inwestycje związane z kanalizacją deszczową:

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej
Remont dwóch zbiorników na Potoku Pętkowickim
Konserwacja rowów melioracyjnych na długości 2020 mb m.in. rów od Mostnika do Węzła Działki, od Chmielewskiego do Trepczyka
Realizacja programu przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie

Inne inwestycje:

Ograniczenie niskiej emisji (likwidacja starych pieców) w Wejherowie
Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych
Rewitalizacja parku im. Majkowskiego
Wykonanie zadaszenia ekspozycji przy ulicy Zamkowa 6
Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna wodnego z końca XIX wieku

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego "Aktywna Nanicka: tenis – siatka - kosz” 
Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego
Budowa Centrum Sportu Tytani na os. Kaszubskim
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza

Komentarze