Dzisiaj mamy: Poniedziałek, 15 Październik 2018

Otwarcie ofert na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 5 w Wejherowie

Poniedziałek, 23 Lipiec 2018

W dniu 19.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Wpłynęły dwie oferty, które zostały złożone przez:
Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny z ceną brutto: 9.130.255,03 zł.
P&P Sp. z o.o. z Orla z ceną brutto: 12.071.249,23 zł.
W pierwszym przetargu, który został unieważniony 05.06.2018 r., wpłynęła wyłącznie jedna oferta od Wykonawcy - Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny z ceną oferty brutto 8.904.460,82 zł. Jednak Wykonawca popełnił omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny, gdyż suma wszystkich pozycji (branż) w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów wynosiła 9.199.390,82 zł. Zgodnie z przepisami, gdyby przetarg nie został unieważniony, to Zamawiający byłby zobowiązany do przyjęcia ceny wyższej o 294.930,00 zł brutto. Zatem w drugim przetargu oferta z najniższą ceną jest niższa od oferty z pierwszego przetargu o 69.135,79 zł brutto. Obecnie Zamawiający jest na etapie oceny złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wyjaśniamy, że środki w budżecie miasta na finansowanie budowy sali gimnastycznej zostaną uzupełnione do odpowiedniej wysokości, dostosowane do potrzeb w tym zakresie. Miasto ma możliwości zapewnienia finansowania budowy tej sali gimnastycznej.

Kolejny raz z całą mocą podkreślamy, że budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie, porównywalnej wielkością do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6, jest dla władz Wejherowa bardzo ważną inwestycją, o którą włodarze zabiegają od lat. Dlatego bezwzględnie będzie realizowana, a ogłoszenie drugiego przetargu nie powoduje odstąpienia od zaplanowanej inwestycji. W tym roku zostanie ona rozpoczęta.

Przekazując powyższą informację opartą na faktach, dementujmy wszelkie nieprawdziwe lub błędne plotki rozpowszechnianie przez niektórych działaczy na temat przetargu i budowy hali.

Komentarze