Dzisiaj mamy: Czwartek, 19 Lipiec 2018

Niewidoczne znaki drogowe. Straż Miejska skontroluje miasto!

Wtorek, 30 Maj 2017

Po kilkunastu ciepłych majowych dniach przyroda obudziła się do życia na dobre. Część poboczy dróg porośniętych jest trawą i chwastami. Rozrośnięte liście drzew zasłaniają znaki drogowe. Są one niewidoczne dla kierowców. Wyjazd z podporządkowanej ulicy przy złej widoczności znaku grozi stłuczką lub wypadkiem.

Dlatego Straż Miejska w Wejherowie dokona kontroli miasta pod tym kątem.

Pomimo tego strażnicy apelujemy do zarządców dróg, aby z własnej inicjatywy przystąpili do przycinania gałęzi drzew przysłaniających znaki drogowe oraz likwidowali chwasty i trawy na poboczach dróg i chodnikach. Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych są wręcz obowiązkiem zarządców dróg. Mają one na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości 4,5m nad drogą i 2,2 m nad ciągiem pieszym.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymani czystości i porządku w gminach za utrzymanie chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości- odpowiada właściciel.

Stąd Straż Miejska apeluje do właścicieli tych nieruchomości, aby likwidowali chwasty i trawy na przyległych bezpośrednio do nieruchomości chodnikach. Mają też obowiązek usuwania gałęzi z żywopłotów, gdy te wchodzą w pas drogowy, w tym na chodnik.

Komentarze