Dzisiaj mamy: Piątek, 20 Wrzesień 2019

Misterium w Wejherowie! Sprawdź kiedy

Czwartek, 4 Kwiecień 2019

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wilkiej Nocy, a wraz z nimi Wielki Tydzień. To najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Jego obchody rozpoczyna Niedziela Palmowa. Tego dnia wierni podążają do kościołów z palmą w dłoni lub wiązanką przygotowaną z wierzbowych witek i suszków. Poświęcona palma ma gwarantować pomyślność i poczucie spokojnego bytu. W wielu regionach Polski zachował się zwyczaj konkurowania w przygotowaniu najbardziej okazałych palm, które częstokroć osiągają nawet kilkumetrowe rozmiary.

Dużą popularnością w całym kraju cieszą się w tym okresie również inscenizacje z życia Jezusa - tak zwane Misteria. Mają one średniowieczny rodowód, a ich początki w kulturze chrześcijańskiej sięgają X wieku.

Święto Niedzieli Palmowej nawiązuje do uroczystego, a nawet tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wspomina o tym wydarzeniu w swoich relacjach każdy z czterech ewangelistów. Musiało to być zatem wydarzenie tak imponujące, że każdy z nich uznał je za godne upamiętnienia.

W tym roku Niedziela Palmowa przypada 14 kwietnia. Tego też dnia odbędzie się w Wejherowie tradycyjna już inscenizacja Misterium Wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Inscenizacja tradycyjna,
ale miejsce jej prezentacji nowe. W tym roku wyjątkowo będziemy mogli wyjść Jezusowi na przeciw na terenie Węzła Śmiechowo - Północ. Spotkajmy się o godzinie 10.00 by z palmami w dłoniach i okrzykiem Hosanna na ustach entuzjastycznie Go przywitać.

Organizatorem inscenizacji Wjazdu Jezusa do Jerozolimy jest wejherowska parafia Św. Boromeusza. Pochód prowadzić będzie do nowobudowanego kościoła, gdzie odbędzie się plenerowa msza święta i spotkanie biskupa z młodzieżą.

O godzinie 15.00 Stowarzyszenie Misterników Kaszubskich i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają na wzgórza Kalwarii Wejherowskiej, gdzie odbędzie się inscenizacja Misterium Męki Pańskiej prezentująca drogę Chrystusa na Golgotę.

Wydarzenie to ma już kilkunastoletnią tradycję i co roku przyciąga do Wejherowa tysiące ludzi, którzy chcą wspólnie wprowadzić się w klimat Wielkiej Nocy i uzmysłowić sobie jak wielkie było cierpienie i poświęcenie Jezusa, żeby zbawić ludzkość. Początek inscenizacji na Kalwarii Wejherowskiej przy Pałacu Piłata.

W Wielki Czwartek o godzinie 15.30 w kościele Św. Anny (ul. Reformatów 19) odbędzie się inscenizacja Pojmania Jezusa w Ogrójcu. Było to miejsce w Jerozolimie, w którym Jezus przebywał na czuwaniu modlitewnym razem z Apostołami, w wieczór przed pojmaniem. Scena ta jest tak wymowna i przejmująca, że postanowił ją uwiecznić na swym obrazie Caravaggio.

Po raz kolejny świadkami inscenizacji Misterium Męki Pańskiej będziemy w Wielki Piątek o godzinie 10.00.

Chrześcijanie uważają, że to dzień największej ludzkiej tragedii. Nie dlatego, że wierzą że cierpienie Jezusa było największe, najbardziej bolesne ze wszystkich ukrzyżowanych czy katowanych. Wierzą, że jego cierpienie było szczególne, bo był niewinny najbardziej jak to możliwe, dobry absolutną dobrocią Boga Ojca. Wziął też na siebie solidarnie cierpienie wszystkich żyjących, wszystkie krzyże, które przyszło ludziom nieść przez całe życie.

W inscenizacji co roku biorą udział tłumy, ponieważ wierni chcą włączyć się w Święta Wielkanocne duchowo – mówi ojciec Daniel Szustak, gwardian wejherowskiego klasztoru Franciszkanów. - Takie rekonstrukcje są bardzo potrzebne, ponieważ uzmysławiają jak wielkie było poświęcenie Jezusa dla każdego z nas. Znoszenie wyzwisk i kpin, a zwłaszcza męki na krzyżu, dowodzi ogromnej miłości, jaką Jezus darzy każdego z nas. Co ważne, to przesłanie jest dziś nadal aktualne. Za krzywdy, które wyrządzamy swoimi słabościami i grzechami, możemy zadośćuczynić jedynie miłością do bliźniego – dodaje.

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu rozpoczęliśmy próby i przygotowania do tegorocznych inscenizacji Misterium Wjazdu, Męki i Pojmania. W próbach uczestniczy grupa około sześćdziesięciu osób, które z wielkim zapałem i gorliwością ćwiczą poszczególne sceny. Równocześnie trwają prace nad kostiumami, niezbędnymi rekwizytami, warstwą muzyczną i wokalną inscenizacji. W tym roku szykują się też zmiany w obsadzie aktorskiej. Bardzo cieszy fakt, że z roku na rok te przygotowania przebiegają coraz sprawniej.  Mamy nadzieję, że jak co roku uda nam się dostarczyć Państwu wielu wzruszeń i duchowych przeżyć. - podkreślił inicjator wejherowskich tradycji misterium, Prezes Stowarzyszenia Misterników Kaszubskich - Wojciech Rybakowski.

Komentarze
Reklama