Dzisiaj mamy: Wtorek, 16 Październik 2018

Ekoenergia na dobre zagości w Rumi

Poniedziałek, 8 Październik 2018

Ponad 200 instalacji fotowoltaicznych, wraz z systemami zarządzania energią, pojawi się w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Rumi i Szemudu. To efekt unijnego dofinansowania, które oficjalnie zostało przekazane obu gminom w środę (3 października) w urzędzie marszałkowskim.

Dokumenty, dzięki którym samorządy zyskają nowoczesną technologię energetyczną, sygnowali m.in. marszałkowie: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, a także wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny.

– Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że samorządy chcą inwestować w tę dziedzinę, nie tylko dlatego, że jest ona mocno wspierana przez Unię Europejską, ale też dlatego, iż są przekonane o tym, że warto inwestować w odnawialne źródła energii – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Ten konkurs był niezwykle trudny, obfitujący w bardzo dużą liczbę wniosków, niestety wielkość alokacji nie mogła obsłużyć wszystkich składanych projektów, dlatego chciałbym pogratulować samorządom, które uzyskały dotacje, przyjętych rozwiązań – dodaje.

To kolejne unijne środki, które udało się zdobyć miastu. Dzięki temu dofinansowaniu na rumskich budynkach pojawią się panele fotowoltaiczne. Dotacja pokryje 85 procent kosztów inwestycji. Ze środków skorzystają również właściciele prywatnych budynków mieszkalnych.

Wsparcie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, otrzymały dwa projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Oba będą realizowane w partnerstwie z gminą Szemud.

O unijne środki na ten cel starały się łącznie 262 podmioty. Ostatecznie wsparcie finansowe otrzymają jedynie 24 przedsięwzięcia, w tym 2 przygotowane wspólnie przez Rumię oraz gminę Szemud.

Projekty pn. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud oraz Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud otrzymały łącznie ponad 5,5 mln zł dotacji.

Dzięki tym pieniądzom instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 9 budynkach użyteczności publicznej w Rumi. Są to: przedszkole „Pod Topolą”, hala miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Zespół Szkół przy ul. Stoczniowców.

Nowoczesna technologia przyniesie gminie oszczędności, które zostaną przeznaczone na realizację kolejnych zadań, w tym społecznych. Ogromną korzyścią będzie także znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych.

Z unijnych środków skorzystają również mieszkańcy. W ramach projektu sfinansowane zostaną panele fotowoltaiczne, wraz z montażem, które pojawią się na około 50 prywatnych budynkach mieszkalnych w Rumi.

Komentarze