Dzisiaj mamy: Poniedziałek, 26 Sierpień 2019

Chcesz skorzystać z Małego ZUS-u? Musisz się pośpieszyć!

Piątek, 4 Styczeń 2019

Od nowego roku obowiązuje „Mały ZUS” dla małych firm. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać    z tego rozwiązania muszą do 8 stycznia 2019 r. zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem. W przeciwnym wypadku stracą możliwość skorzystania z ulgi w tym roku.

„Mały ZUS” to nowy sposób rozliczania w którym wysokość składki na ubezpieczenie społeczne uzależniona jest od uzyskanego przychodu. Dotyczy to głownie małych firm, których przychód w minionym roku był niższy niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 63 tys. zł rocznie. Wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy spełniają  warunki do skorzystania z tej ulgi, zapraszamy na nasze sale obsługi klientów, gdzie nasi eksperci udzielą wszelkich wyjaśnień. Można też skorzystać z pomocy konsultantów w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Jeśli chcemy skorzystać z „Małego ZUS-u” musimy zgłosić się najpóźniej do 8 stycznia.                        W przeciwnym razie będziemy płacić obniżone składki dopiero od 2020 r. Aby to zrobić, należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem, który zaczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92 – w przypadku pobierających  rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Na stronie internetowej zus.pl, w zakładce „kalkulatory”, znajdziemy się kalkulator dzięki któremu samodzielnie będziemy mogli obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wystarczy wpisać kwotę rocznego przychodu z tytułu prowadzonej działalności oraz liczbę dni, przez które działalność była prowadzona. Jeśli, według obliczeń, podstawa składek na ubezpieczenia społeczne ustalona na podstawie przychodu uzyskanego            w 2018 r. nie przekroczy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorca będzie płacił obniżoną stałą kwotę od tej podstawy.

Przedsiębiorca może korzystać nowych rozwiązań przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności.

Komentarze
Reklama